Landschapbeheer

DE WERKERS PLANTEN HAGEN EN HOUTKANTEN

WERKERS in Aanneming onderhoudt jaarlijks bijna 200 kilometer hagen en houtkanten. Maar af en toe voeren ze ook nieuwe aanplantingen uit. Particuliere eigenaars of de overheid zouden dit ook zelf kunnen doen maar kiezen liever voor de professionele aanpak van een ervaren aannemer die alles voor hen regelt; van plantadvies tot uitvoering van het werk.
Een recent voorbeeld hiervan is de aanplant van maar liefst twee kilometer haag in Sint-Peters-Voeren op vraag van een landbouwer waarbij er samengewerkt werd met Werkers en zijn vennoten om de werken uit te voeren.

Werker

Aan het woord

Gijs Boesmans

°1997

Woonplaats: Alken
Beroep: Landschapsverzorger/tuinaannemer

Ik ben Gijs Boesmans, geboren op 17 oktober 1997 en ik woon in Alken. Mijn beroep is landschapsverzorger en tuinaannemer. Na mijn opleiding Groenmanagement ben ik gestart als zelfstandige in de tuinsector.

In het dagelijkse leven doe ik veel tuinonderhoud en aanplantingswerken. Ik werk regelmatig samen met andere collega’s waarmee ik ook gestudeerd heb en met de persoon waarbij ik stage liep. Zo is elke dag een plezier om te gaan werken.

Aanplant Sint-Pieters-Voeren

Bij mijn laatste project plantte ik in Sint-Pieters-Voeren twee kilometer haag aan om zo twee bossen met elkaar te verbinden door middel van een groene corridor.

Er werden maar liefst elf verschillende soorten haagplanten aangeplant en op enkele na allemaal “planten van hier” (Acer campestre, Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Mespilus germanica, Prunus padus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Salix caprea, Viburnum opulus).

Deze hagen zorgen ervoor dat veel dieren een schuilplaats hebben en veilig kunnen oversteken naar het volgende bos.

“We zorgen er met deze hagen voor dat de dieren een veilige schuilplaats hebben en kunnen oversteken naar een naburig bos.”

Gijs Boesmans Landschapsverzorger

Van planning tot controle

Voor we beginnen met de aanplanting bezoek ik samen met mijn collega’s het terrein. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de werkplek en kunnen we eventuele misverstanden vermijden.

Wanneer we de werken starten verkiezen we ervoor om al het plantgoed met een grondboor van Stihl (BT131) te planten. Met deze boor kunnen we enerzijds diepe gaten boren waardoor de wortels van de plant zich snel en beter kunnen vasthechten en anderzijds wordt de grond rond de gaten fijn gemalen. Wanneer deze losse grond op de wortels belandt komt dit de vasthechting ten goede.

Achteraf wordt er ook nog gecontroleerd of elk gat is opgevuld en worden de planten eventueel rechtgetrokken voor een perfect resultaat.

Waarom Werkers?

Werkers heb ik leren kennen via Jesse Reweghs, adjunct-directeur bij Werkers. In het middelbaar zaten we samen in de klas. Toen ik zelfstandige werd heeft Jesse mij op een bepaald moment gecontacteerd om mee in het project ‘Boeren planten bij Boeren’ te stappen. Hier worden verschillende haagplanten en houtkanten aangeplant op de perceelsgrenzen om het groenplan van de landbouwbedrijven te realiseren en zo de biodiversiteit in en rond de akkers te verhogen.

Ook krijg ik via Werkers de kans om op mooie locaties te werken waar ik anders niet zou komen. Ik moet me niet bezighouden met papierwerk en kan zo meer tijd steken in de dingen die ik echt graag doe en dat is werken in en genieten van de natuur!

Landschapsbeheer

WERKERS in Aanneming heeft een lange ervaring in werken voor landschapsbeheer. Er zijn dan ook heel wat organisaties die beroep op ons doen. Niet enkel planten maar ook het onderhoud van houtkanten en holle wegen of het maaien van natuurgebieden zit in ons aanbod. We werken zo in  opdracht van particulieren, gemeentebesturen, Agentschap Natuur en Bos of Regionale Landschappen.

Share: