Algemene voorwaarden:

 1. Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een beroep te kunnen doen op “De Hagendorser”: De haag is maximum 2 jaar geleden geschoren.
  1. De haag is minimum 50 meter lang.
  2. De haag is een landelijke haag en geen tuinhaag.
  3. De haag is machinaal bereikbaar.
  4. Eventueel aanwezige hindernissen hinderen een vlot machinaal scheren niet (de uitvoerder heeft hiervoor de volledige beslissingsbevoegdheid).
 2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opruimen, verwijderen of verwerken van het snoeiafval.
 3. Hagen met beheersovereenkomst met VLM moeten duidelijk vermeld worden. Indien u niet schriftelijk aan de aannemer meedeelt dat het een haag met beheersovereenkomst betreft, kan de aannemer niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of boetes ten gevolge van het scheren van de haag tijdens een periode dat dit niet mag. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatie over het tijdstip van scheren.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat er geen draden, palen of andere zich buiten het profiel van de haag bevinden. Schade aan elementen die buiten het profiel hangen en/of schade aan het materiaal van de aannemer ten gevolge van deze uit het profiel hangende elementen, val(t)len onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 5. De aannemer is, indien het onderhoud niet achterstallig is (maximum twee jaar geleden onderhouden): WERKERS in aanneming – CVBA, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
  De werken worden uitgevoerd door een landbouwer in het kader van diversificatie.
 6. De aannemer behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren.
 7. Het gewenste tijdstip van onderhoud is voor de aannemer richtinggevend maar niet bindend.
 8. De aannemer bevestigt de werken uit te voeren volgens de code van goede landbouwpraktijken – natuur.
 9. Behalve in geval van bedrog of een zware fout is de aannemer niet verantwoordelijk voor eventuele schade of nadeel bij het leveren van zijn diensten.
 10. Onze facturen zijn te betalen binnen de dertig werkdagen na de factuurdatum.
 11. Eventuele geschillen die niet in overleg kunnen opgelost worden, zullen aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.