Mankracht

WERKERS TELLEN PERENBLADVLOOIEN IN OPDRACHT VAN BAYER

We gingen een kijkje nemen op een proefveld van BAYER Crop Science waar een aantal vennoten van WERKERS onder leiding en toezicht van twee onderzoekers Miche en Sara volop bezig zijn met het tellen van perenbladvlooien.

Dit maakt deel uit van een praktijkproef in het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen. Voordat nieuwe middelen op de markt komen, worden ze eerst gedurende meerdere jaren uitvoering getest op een proefveld. En daar komt veel manueel kijk- en telwerk bij kijken.

Klant

Aan het woord

Miche Claes

Werkt bij BAYER sinds 2020

Functie: Onderzoeker gewasbeschermingsmiddelen

Sara Eerlings

Werkt bij BAYER sinds 2017

Functie: Onderzoeker gewasbeschermingsmiddelen

Vroeger werkte BAYER met een andere organisatie samen waarbij één persoon gedurende 6 maanden ondersteuning leverde bij de proeven. Dit systeem had zeker zijn beperkingen qua planning. Tot men bij WERKERS in Aanneming terechtkwam. Sindsdien zijn er meerdere werkkrachten beschikbaar op hetzelfde moment, maar steeds op afroep. Deze flexibiliteit is meteen ook één van de grootste sterktes van deze andere manier van samenwerken.

Vlotte samenwerking

Die samenwerking verloopt supervlot. De mensen van BAYER spreken zelf af met de uitvoerders welk werk waar en wanneer moet gebeuren. Soms is dat maar met één iemand, soms is het met een team van 5 uitvoerders, bijvoorbeeld bij het oogsten.
Op die momenten is het beter om meer mankracht in te zetten en zo sneller klaar te zijn met het werk. De onderzoekers kunnen dan ook sneller starten met de administratie en het verwerken van de gegevens.

Deze proef (en andere)

In deze proef gaan onze WERKERS op zoek naar de perenbladvlo in haar verschillende stadia. Hiervoor gebruiken ze een loupe want die beestjes zijn in het beginstadium behoorlijk klein. Een andere WERKER registreert dan het aantal. Maar op andere percelen en op andere momenten stelt WERKERS werkkrachten ter beschikking van BAYER voor andere taken.

Feeling met de sector

De WERKERS die voor BAYER aan de slag gaan moeten geen bijzondere vaardigheden hebben maar feeling met de sector is meegenomen. De belangrijkste voorwaarde is dat ze gemotiveerd zijn en willen leren. BAYER leidt hen dan verder op voor de specifieke taken: insecten of beestjes tellen met een vergrootglas of cijfers registreren in een app op de tablet.

… wat verjonging in het team zou leuk zijn.

“GO WERKERS! ”

Miche en Sara (in koor) Bayer

Valkuilen

Er zijn ook enkele valkuilen in deze samenwerking. De meeste land- en tuinbouwers zijn gewoon dat het werk vooruit moet gaan. Hier ligt de nadruk toch meer op de nauwkeurigheid. Alle taken maar vooral de tellingen en de registraties moeten nauwgezet en correct gebeuren. Vooral in het begin van een nieuwe medewerker vraagt dat soms wel even voor die klik gemaakt wordt. Bovendien is ook niet iedereen geschikt voor dit werk.

Duurzame samenwerking

Ondertussen werken BAYER en WERKERS in Aanneming al 3 jaar samen en een aantal uitvoerders is er al van in het begin bij. Die hebben ondertussen al heel wat ervaring en weten precies wat er van hen verwacht wordt. Op die manier samenwerken is voor alle partijen leuk. Toch blijven ze altijd onder toezicht van de onderzoekers werken voor de onderzoekstaken. Een risico van deze langdurige samenwerking is dat de uitvoerders te nonchalant zouden kunnen worden. Daarvoor zijn er dan de onderzoekers om het schip op koers te houden. De piek in het werk moet dit jaar nog komen. Er worden nog veel proeven opgestart dus tot eind september weten de WERKERS goed wat te doen bij BAYER. Iedereen hoopt nog lang op deze manier samen te werken.

WERKKRACHT

Het is fijn dat dezelfde mensen blijven terugkomen. Bijkomend voordeel is dat ze allemaal in de Limburgse fruitstreek wonen en de meesten ook behoorlijk technisch onderlegd. Deze technische bagage komt heel goed van pas bij de voorbereiding en afwerking van de proeven, maar ook kleine herstellingen worden zo snel verholpen door een handige Harry. Enkel mag er stilaan ook nieuw bloed bijkomen in het team. Als je dus een jongere land- of tuinbouwer kent die dit werk ziet zitten, stuur hem of haar maar door. GO WERKERS!

Share: