Mankracht

Zijn er taken op jouw bedrijf of in je regio waarvoor je te weinig mankracht of kennis in huis hebt?
Heeft u als bedrijf in de brede agrarische sector of als bestuur te veel werk en te weinig werknemers? Wil u het bestaande werk verdelen over meerdere mensen? Of heeft u de machines voor het werk, maar door omstandigheden niet altijd genoeg bestuurders? Wij kunnen u wellicht helpen met extra mankracht.

Werkers

met kennis van zaken

Werkers heeft een team van meer dan 1000 vennoten verspreid over heel Vlaanderen en Wallonië. Zij zijn allemaal werkzaam in de land- en tuinbouw of het groenonderhoud. De werken die ze voor uw bedrijf moeten uitvoeren zijn hen dus wellicht niet onbekend. De opstart van de werken kan sneller gebeuren en er moet minder tijd gespendeerd worden aan het leren werken met de machines of het uitleggen van de opdracht. Dit alles maakt dat de werken sneller en efficiënter kunnen worden afgerond.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden van werken waar extra mankracht van Werkers wordt ingeschakeld:

  • Hulp bij maaiwerken op openbare of private domeinen met machines (zitmaaier, klepelmaaier) van het aannemende bedrijf.
  • In opdracht van een gemeentebestuur helpen bij grondverzet met kraan of tractor.
  • In opdracht van een gemeentebestuur winterdienst uitvoeren (zout strooien, sneeuw ruimen) met de machines van de gemeente zelf.
  • Ondersteuning bij veldproeven. Onze Werkers zijn echt de juiste man op de juiste plaats dank zij hun vakkennis én hun fytolicentie.

“Door de extra mankracht van Werkers kunnen we onze veldproeven elke week snel, efficiënt en zonder problemen afronden.”

Damien Xhonneux coördinator PIBO

Van analyse

tot oplossing

Bij elke opdracht die wij binnenkrijgen wordt eerst het werk/probleem uitgebreid geanalyseerd en eventuele oplossingen voorgesteld. Op basis van de grootte van het werk wordt indien nodig een plaatsbezoek voorgesteld om de details verder te bespreken. Met deze info gaan wij op zoek naar de juiste uitvoerder voor de opdracht in die regio.

Geen

uitzendarbeid

Werkers in aanneming zijn zelfstandige ondernemers die als vennoot aan de slag gaan. Als u op zoek bent naar tijdelijke versterking om seizoenspieken op te vangen of een vaste werknemer te vervangen verwijzen we u graag door naar onze collega’s van Werkers in Uitzenden.

Onze

Referenties