Maaiwerken

Het maaien en onderhouden van graslanden kan een arbeidsintensieve en tijdrovende klus zijn. Tenminste: als je niet over het juiste materiaal beschikt.

Voor elk perceel

een oplossing op maat

Maaien van graslanden kan natuurlijk op vele manieren. Op graslanden waar het gras kort gemaaid moet worden, kunnen we grasmaaiers met directe opvang van verschillende groottes inzetten. Dit gaat van zitmaaiers tot grote landbouwmachines. Op deze manier bekomen we een heel proper resultaat: er kunnen grote oppervlaktes gemaaid worden, en het maaisel wordt meteen afgevoerd.

Op sommige terreinen is het echter niet nodig om het maaisel meteen te verwijderen, ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Ook in functie van landschapsonderhoud en hooilandbeheer zijn er oplossingen op maat mogelijk in de vorm van maaien met schijvenmaaiers in combinatie met harken en afvoeren. Ook het vrijmaken van ruig terrein waar al even geen onderhoud meer is gebeurd door middel van bosmaaier, kettingzaag, klepelmaaiers e.d. om de wilde vegetatie te verwijderen vormt geen probleem.

Inzet

van lokale landbouwers

Door het inzetten van lokale landbouwers, kan er snel geanticipeerd worden op  veranderende weersomstandigheden. Ook de ervaring en kennis van lokale landbouwers draagt bij aan een efficiënte oplossing.

Onze

Referenties