Haagscheren

Unieke samenwerking gemeente Riemst en WERKERS in aanneming

Reeds vele jaren loopt er een unieke samenwerking tussen de gemeente Riemst en Werkers in aanneming op het vlak van landschapsonderhoud. Inwoners van de gemeente kunnen kosteloos hun haag laten onderhouden dankzij de gemeentelijke subsidie voor aanleg of onderhoud van kleine landschapselementen.

Zowel particulieren, bedrijven, als gemeentes kunnen beroep doen op de Hagendorser van Werkers, op voorwaarde dat de hagen die onderhouden dienen te worden vlot toegankelijk zijn voor de Hagendorser. Wat het gebruik van deze dienst zo interessant maakt voor particulieren in Riemst is de mogelijkheid tot subsidieaanvraag bij de gemeente.

“De kleine landschapselementen in onze gemeente worden onderhouden met grote zorg voor omgeving en natuur in een fijne samenwerking met Werkers in aanneming.”

Claude Froyen LDP Milieu, Gemeente Riemst

Iedere inwoner van Riemst die een haag wenst te laten scheren kan hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De Hagendorser van Werkers komt op een met de klant afgesproken moment langs en scheert op korte tijd vele meters haag. De factuur wordt rechtstreeks naar de gemeente gestuurd.

De voordelen voor de haageigenaar zijn velerlei: je hebt geen kosten want het onderhoud van de haag is volledig gesubsidieerd. Een bijkomend pluspunt is natuurlijk dat het werk snel en efficiënt verloopt en niet door de particulier zelf gedaan moet worden. Een perfect onderhouden haag, zonder financiële of praktische zorgen dus!

Wat is nu juist De Hagendorser en hoe gaat deze te werk?

De Hagendorser is een tractor uitgerust met een 6 meter lange arm met daarop een heggeslagmaaier gemonteerd. Deze combinatie snijdt de takken en bladeren af, vermaalt deze tot een bijzonder fijne fractie en blaast dit in één beweging meteen terug in de haag (mulchen), wat ervoor zorgt dat er haast geen snoeiafval is.

De enige zorg die een klant van de Hagendorser in Riemst nog heeft, is het vastleggen van een afspraak met de Hagendorser en zorgen dat de haag goed bereikbaar is, de rest van het werk wordt uitgevoerd door Werkers.

Dankzij deze samenwerking, worden in Riemst meerdere kilometers hagen en holle wegen onderhouden met de Hagendorser. In opdracht van het gemeentebestuur worden er om en bij de 22 km hagen geschoren in een landelijke omgeving. Daarnaast wordt er ook een kleine 7 km (lage) hagen geschoren langs de fietspaden en zijn er een 15-tal km holle wegen die onderhouden worden via deze machine.

Al deze hagen en holle wegen dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit in de gemeente, doordat ze een ideale schuil -en nestplaats zijn voor veel insecten en kleine vogels, zo is het gesubsidieerd onderhouden van je haag, onrechtstreeks ook nog een duurzame en ecologisch waardevolle keuze!

Share:

Onze

Referenties