Winterdienst

HET WINTERTEAM VAN WERKERS

Wanneer tijdens de wintermaanden sneeuw en ijzel het land dreigen lam te leggen komt het winterteam van WERKERS in actie.

Onze coördinatoren houden de lokale weersverwachtingen in heel Vlaanderen nauwgezet in het oog en roepen de uitvoerders op wanneer nodig. Meestal rukken zij al in de loop van de nacht uit met hun machines om sneeuw te ruimen of zout te strooien. Tegen de ochtend, wanneer een nieuwe dag zich terug op gang trekt, liggen de wegen en terreinen die aan WERKERS werden toevertrouwd er keurig bij en gaan onze uitvoerders terug naar huis. Dat is overigens bijna altijd vlakbij, want ook ons winterteam bestaat helemaal uit zelfstandige land- en tuinbouwers die de werken uitvoeren met hun eigen machines en zo hun kennis en ervaring uit de land- en tuinbouw nuttig kunnen inzetten.

Vennoten Johan, Yves en Geert aan het woord

“Vermits ik een akkerbouwbedrijf uitbaat, is er op de velden in de wintermaanden weinig of geen werk. Dat maakt dat er dan tijd over is om andere werken uit te voeren, zoals de winterdienst”, zegt Johan uit Boutersem. Op deze manier gebruik ik mijn tractoren en machines ook in de winter en kan ik mijn inkomen verhogen. Concreet bestaat mijn taak eruit om wegen letterlijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Van zodra de coördinator mij een bericht stuurt, rijd ik uit. Via een vooraf uitgestippelde route worden eerst gevaarlijke punten en hoofdwegen geruimd en/of gestrooid. Daarna volgen de kleinere wegen. Dit traject wordt herhaald zolang als nodig, totdat de wegen goed berijdbaar zijn voor gewone wagens.”

“Het voordeel van de uitvoering door lokale land- en tuinbouwers is enorm”, gaat Johan verder. “We kunnen heel kort op de bal spelen en snel heel wat wegen en terreinen sneeuw -en ijsvrij maken. Wanneer je met meerdere tractoren in verschillende delen van een gemeente uitrijdt, kan er op korte tijd veel werk geleverd worden tegen een erg competitieve prijs. Bovendien is de betrokkenheid bij je werk erg groot wanneer je voor je eigen gemeente de werken mag uitvoeren. Kortom, het is een win-win situatie, zowel voor ons als landbouwers als voor de gemeentes.”

“Ook voor mij als loonwerker zijn de wintermaanden doorgaans heel wat rustiger”, zegt Yves. “De bijkomende activiteit via WERKERS voor het strooien is dan ook heel mooi meegenomen. Zelf ben ik verantwoordelijk voor een aantal parkeerterreinen van supermarktketens in de nabije omgeving van waar ik woon. In geval van sneeuw wordt eerst alles in grote lijnen proper geveegd met een sneeuwschaaf. Nadien strooi ik het volledige terrein nogmaals met zout. De rol van de coördinatoren van WERKERS is ook bijzonder nuttig. Zij fungeren als contactpersoon voor de opdrachtgevers en zorgen ook voor alle administratie. Ik moet me gewoon klaar houden om uit te rijden wanneer zij een signaal daartoe geven. Achteraf geef ik mijn uren door en regelen zij de uitbetaling. Zo hoef ik me niet bezig te houden met nodeloos papierwerk en kan ik me concentreren op dat waar ik goed in ben: onze klanten een proper parkeerterrein afleveren!”

En ook Geert vertelt een gelijkaardig verhaal. “Als tuinaannemer liggen bijna al mijn werven stil in geval van streng winterweer. Een alternatieve taak is dan dus meer dan welkom. In opdracht van WERKERS verzorg ik onder andere het winteronderhoud van de fietspaden in de stad Izegem. Eens de weersverwachtingen op sneeuw en ijzel wijzen, zorg ik ervoor dan mijn machines vertrekkensklaar staan. De sneeuwschaaf wordt gemonteerd en alles krijgt nog eens een goede smeerbeurt. Wanneer er dan een oproep volgt, tracht ik zo efficiënt mogelijk te werk te gaan! Veiligheid blijft hierbij natuurlijk te allen tijde de eerste prioriteit. Sneeuw ruimen en zout strooien is en blijft een opdracht die je volledige concentratie vergt. De omstandigheden zijn immers niet in je voordeel. Maar gelukkig beschikken we met het winterteam van WERKERS ondertussen al over een stevig dosis ervaring die alleen maar groeit, sinds onze start in 2001.”

Share:

Onze

Referenties