Winterdienst

Winterdiensten voor Defensie

In 2018 werd via een openbare procedure één of meerdere aannemers gezocht die winterdiensten konden uitvoeren voor alle kwartieren van Defensie in België. Na een succesvolle kandidatuurstelling werd Werkers geselecteerd voor de opmaak van een voorstel om deze diensten uit te voeren.

Op vraag van Defensie, heeft Werkers zijn werkingsgebied en bijhorende netwerk verder uitgebreid zodat er over heel het Belgische grondgebied dezelfde dienstverlening aangeboden kan worden.

Na de offerteprocedure en BAFO, werd Werkers weerhouden om vanaf winter 2019-2020 in alle kazernes van Defensie in België de nodige gladheidsbestrijding uit te voeren.

Meer dan 100 lokale land- en tuinbouwers werden gescreend door staatsveiligheid, procedures werden uitgeschreven op maat van de kwartieren en last but not least werd er 130 ton zout verdeeld.

Na 3 winters en heel wat interventies later, kijken Werkers in Aanneming en Defensie zeer tevreden terug op een geslaagde samenwerking! En dit van Zeebrugge tot Arlon.

Share:

Onze

Referenties